Çalışma ve Uzmanlık Alanlarımız

Çalışma ve Uzmanlık Alanlarımız

Evlilik öncesi sözleşmeler, boşanma, nafaka, velayet, çocuk ve ebeveyn arasında kişisel ilişki tesisi, eşler arasında mal varlığı taksimi
Devamı
Sağlık Hukuku (Malpraktis) Doktor, hasta, hastane, sigorta şirketleri gibi olası bir tıpta hatalı ve yanlış uygulamanın tarafları için hukuki danışmanlık sağlanması; ceza ve tazminata ilişkin
Devamı
Fikri Mülkiyet Hukuku Marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları gibi fikri mülkiyete ilişkin tüm konularda olası uyuşmazlıkları önleyici sözleşmelerin hazırlanması; hakların
Devamı
Cezai yargılamanın tüm safhalarında müvekkillere her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması, tüm hukuki süreçlerin takibinin yapılması
Devamı
Her türlü sözleşmenin taslak aşamasından itibaren tüm görüşmelerinin yürütülmesi ve tarafların çıkarlarına uygun hazırlanarak imza sürecinin tamamlanması
Devamı
Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin takibi, gerçekleştirilmesi; bu işlemlere dayanak sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, kira sözleşmeler
Devamı
Ticaretle uğraşan kişilerin ve ticari işletmelerin tüm faaliyetleri süresince karşılaşabilecekleri ihtilafların çözümlenmesi; ortaklar arası ilişkilerden
Devamı
Müvekkillerin alacak tahsili süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi; icra mahkemelerindeki davalarının takibinin yapılması
Devamı
Ölüme ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin, bunlardan kaynaklı tüm ihtilafların çözümlenmesi için gerekli davaların yürütülmesi; bu hususlarda hukuki danışmanlı
Devamı