Evlilik öncesi sözleşmeler, boşanma, nafaka, velayet, çocuk ve ebeveyn arasında kişisel ilişki tesisi, eşler arasında mal varlığı taksimi, soy bağına ilişkin ihtilaflar, evlat edinme, nafaka alacağı gibi hususlarda her türlü hukuki danışmanlık sağlanması ve dava takiplerinin yapılması.