İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Müvekkillerin alacak tahsili süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi; icra ma.hkemelerindeki davalarının takibinin yapılması