Sağlık Hukuku (Malpraktis)

Sağlık Hukuku (Malpraktis)

Doktor, hasta, hastane, sigorta şirketleri gibi olası bir tıpta hatalı ve yanlış uygulamanın tarafları için hukuki danışmanlık sağlanması; ceza ve tazminata ilişkin davaların yürütülmesi.