Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin takibi, gerçekleştirilmesi; bu işlemlere dayanak sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, kira tespit davası.