Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Gümrük; kısaca ihracat veya ithalat vasıtasıyla ülkeye giriş- çıkış yapan malların devlet tarafından denetlenmesiyken; dış ticaret ise bu malların alım-satımına ilişkin tüm işlemlerin usulüdür. Dış Ticaret ülkemizde Gümrük Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Her türlü ithalat ve ihracat bu kanundaki hususlara göre düzenlenmektedir. Türkiye’de Gümrük, ithalat-ihracat hukuku hususunda sorun çıktığı zaman Gümrük Kanunu’na göre düzenlense de, kaçakçılık mevzuatına ilişkin hususlarda pek çok kanun hükmünden destek alır. Bunlar Türk Ceza Kanunu , Gelir Vergisi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tebligat Kanunu olmak üzere daha birçok kanun olabilmektedir.

   Dış Ticaret ve Gümrük işinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde ve yatırımlarda ilgili mevzuat hükümlerine ve usulüne uygunluk sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. Burada yaşanacak en ufak ihmali davranış bile büyük sonuçlara, cezai ve mali yaptırımlara yol açabilir. Tüm bu hususlar göz önüne alınınca uluslararası düzeyde de yetkin olunarak olaylar çözüme kavuşturulmalıdır.

Gümrük Kanununca Suç Sayılan Maddeler

 • Gümrük Kaçakçılığı Suçu
 • İthalat Kaçakçılığı Suçu
 • İhracat Kaçakçılığı Suçu

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

   Dış ticarette ve gümrük hukukuna ilişkin mevzuat kapsamında bulunan uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlar. Hukuki yardımın sağlandığı işler aşağıda sıralanmıştır.

 • Dış Ticaret ve Gümrük Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri
 • Gümrük uygulamaları hakkında genel hukuki danışmanlık ve dava takibi
 • Uluslararası taşımacılık hususunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gümrük konusunda çıkan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Uluslararası teslim ve ödeme hususlarında çıkan uyuşmazlıklar
 • Muafiyetler hakkında hukuki danışmanlık
 • Yatırım teşvikleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Geçici depolarda ve antrepolarda bulunan eşyalarla ilgili hususlarda yapılan işlemler

   Özetlemek gerekirse, Gümrük Avukatı Gümrük Kanunu kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulur. Gümrük Avukatının çözümler ürettiği alanların maddeleri aşağıda paylaşılmıştır.

Dış Ticaret ve Gümrük Hukukçusunun Görevleri Genel Olarak Böyledir;

 • Gümrük uygulamalarıyla alakalı üretici ithalat ve ihracat yapan firmalara hukuki danışmanlık ve dava takibi işlerini üstlenir.
 • Gümrük vergileriyle ilgili uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur.
 • Uluslararası taşımacılık, teslim ve ödeme konularındaki sorunları çözer.
 • Gümrük işlemleri sırasındaki yazışma, izin ve talep işlerini yürütür, gümrük beyannamelerini hazırlayıp takip eder.
 • Kaçakçılık ile ilgili eylemlerin önüne geçilmesi ve sonrasında oluşan süreci yönetir.

   Müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası alanda en profesyonel şekilde temsil etmekte, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Gümrük Hukuku alanında kendini geliştirmiş ve donanıma sahip uzman avukatlarla ekip olarak uyum içinde çalışmaktayız. İthalat-ihracat ve Gümrük Hukuku hususlarında ve işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Hukuk büromuzun ulusal ve uluslararası alandaki yetkinliği sayesinde haklarınızı koruyacak sözleşmelerin yaparak; ihracat ve ithalat işlemlerinde karşılaşabileceğiniz her türlü sorunda müvekkillerimize destek vermekteyiz.