Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Her türlü sözleşmenin taslak aşamasından itibaren tüm görüşmelerinin yürütülmesi ve tarafların çıkarlarına uygun hazırlanarak imza sürecinin tamamlanması. Sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların halli için gerekli tüm hukuki aksiyonların alınması.