Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaretle uğraşan kişilerin ve ticari işletmelerin tüm faaliyetleri süresince karşılaşabilecekleri ihtilafların çözümlenmesi; ortaklar arası ilişkilerden kaynaklanabilecek problemlerin önceden tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi; ana sözleşme sürecinden başlamak üzere ticari işletmelerin faaliyetlerine ilişkin her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması.