Ölüme ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin, bunlardan kaynaklı tüm ihtilafların çözümlenmesi için gerekli davaların yürütülmesi; bu hususlarda hukuki danışmanlık verilmesi.